Zákonné informace

Co je to náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%.

Alternativou pro splnění této povinnosti je odvedení 2,5 násobeku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství do státního rozpočtu  za chybějící přepočtené zaměstnance se zdravotním postižením.

Další možností je náhradní plnění, tedy nákup zboží a služeb od společností s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením v objemu 7 násobku průměrné měsíčný mzdy v národním hospodářství za chybějící přepočtené zaměstnance se zdravotním postižením.

Za nesplnění povinnosti hrozí zaměstnavateli sankce až do výše 1 milionu korun. Hraniční termín pro předložení dokumentace příslušnému Úřadu práce připadá na 15. února za uplynulý kalendářní rok.

Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat.